Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

 
På grund av COVID-19 flyttar Wallenbergstiftelserna fram de utlysningar som har sista ansökningsdag 1 april 2020 till 14 april 2020. Detta gäller även nominering till Wallenberg Academy Fellows förlängning.
 
Dessutom kommer Wallenbergstiftelserna att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.  Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.
 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

13 april sista ansökningsdag för

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap
Utlysning

sista ansökningdag för

14 april sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Omedelbar utökad Coronatestning finansieras med 50 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Stiftelsen anslår medel till akademiska laboratorier vid Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning. 
 

 

 

 

 

Hopp om ett läkemedel mot typ 2-diabetes

Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet, är på god väg att skapa ett läkemedel som kan förhindra och bota typ 2-diabetes. Genom att ta läkemedelskapslar med speciella tarmbakterier tror han en stor del av de med typ 2-diabetes kan bli bättre.