Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

 
Wallenbergstiftelserna kommer att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.  Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.
 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

26 april sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 juni sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

3,7 miljarder till forskning inom life science och datadriven life science
Områden som är väsentliga för att förbättra människors välbefinnande samt för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

 

Han vill hitta en bromsmedicin mot Parkinson 

Möt Wallenberg Clinical Scholar Per Svenningsson, som genomför ett stort forskningsprojekt kring Parkinsons sjukdom, och en av hans patienter, Sara Riggare som bara var 32 år när hon fick Parkinson. Per Svenningsson är professor vid Karolinska Institutet och överläkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset.I dag finns det omkring 15 olika slags behandlingar mot Parkinson som lindrar symtomen men inget botemedel. Per Svenningssons mål är att kunna utveckla ett läkemedel som bromsar upp sjukdomsförloppet.