Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

 
Wallenbergstiftelserna kommer att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.  Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.
 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

26 april sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 juni sista ansökningsdag för

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap
Utlysning

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Analysmaterial, forskningsprojekt, biobanker – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 130 miljoner kronor på insatser mot coronaviruset.
 

 

Skog för nya förutsättningar – från det gamla till det nya

Träd som fram till i dag blivit papper och virke ska snart också kunna användas till kläder, fönster och bränsle till bilar, båtar och flyg. Målsättningen är att ersätta plast och fossila bränslen. Det genomskinliga träet kan en dag bli hela glasfasader – som till och med kan fungera som element, som lagrar dagens värme för att sätta den fri om natten. För det behövs mycket mer skog. Och för att skogen ska ha en chans att räcka till måste forskarna se till att den växer snabbare – och att den klarar av att göra det i ett framtida förändrat klimat. Följ med forskarna som ska göra det möjligt.

Medverkande forskare: Tomas Lundmark, Ove Nilsson, Sandra Jämtgård, Torgny Näsholm, Charlotta Erefur, samtliga vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Ulf Gyllensten, SciLifeLab, Uppsala universitet, Sara Abrahamsson, Skogforsk samt Lars Berglund och Céline Montanari, KTH och Wallenberg Wood Scince Center, WWSC.