Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

2 maj sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Wallenbergstiftelsernas ägande i, och relation till, EQT AB

EQT AB:s noteringsprospekt offentliggjordes den 12 september 2019. Av offentliggörandet och i noteringsprospektet framgår att de tre största Wallenbergstiftelserna den 3 september 2019 ingått avtal med ett antal partners i EQT om att förvärva aktier i EQT AB. I prospektet beskrivs också det avtal som EQT har med Wallenberg Foundations AB. 
 

 

Forskning för bättre mediciner och vaccin

Sjukdomsframkallande virus och bakterier som kroppens immunförsvar inte klarar av att hantera är ett stort hälsoproblem. Wallenberg Academy Fellow Carmen Gerlach vid Karolinska Institutet utforskar hur vårt immunförsvar fungerar. I fokus för forskningen står T-cellerna som hon hoppas ska kunna ge pusselbitar till bättre vacciner och mediciner.