Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,4 miljarder kronor under 2019

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

 
Wallenbergstiftelserna kommer att bevilja förlängning av dispositionstid för beviljade anslag som riskerar att fördröjas på grund av COVID-19.  Detta söks i särskild ordning och kommer att bedömas individuellt för varje anslag.
 

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

26 april sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

15 juni sista ansökningsdag för

Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Entreprenörskap och Affärsmannaskap
Utlysning

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Analysmaterial, forskningsprojekt, biobanker – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 130 miljoner kronor på insatser mot coronaviruset.
 

 

Kiselalger som kom att forma hela livet på jorden

Daniel Conley, Lunds universitet, forskar om de urgamla haven. Han vill hitta ögonblicket då kemin i haven helt förändrades – när kiselalgerna blev vanliga – vilket förändrade jordens ekosystem. Förutom att kiselalgerna är en stor matkälla, tar de upp mängder av kisel från haven. De suger i sig koldioxid och ger ifrån sig syre. Hela 20 procent av syret i atmosfären idag tros komma från kiselalgerna.