Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt samt utbildning med landsgagneligt fokus och anslog 2,2 miljarder kronor under 2018

Besök de övriga stiftelserna
 

Sista ansökningsdagar för alla stiftelser

Se ansökningsdagar
sista ansökningdag för

1 februari sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

2 maj sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

5 oktober sista ansökningsdag för

sista ansökningdag för

31 oktober sista ansökningsdag för

 
Thumbnail

Wallenbergstiftelsernas ägande i, och relation till, EQT AB

EQT AB:s noteringsprospekt offentliggjordes den 12 september 2019. Av offentliggörandet och i noteringsprospektet framgår att de tre största Wallenbergstiftelserna den 3 september 2019 ingått avtal med ett antal partners i EQT om att förvärva aktier i EQT AB. I prospektet beskrivs också det avtal som EQT har med Wallenberg Foundations AB. 
 

 

Salmandrar ger hopp om ny behandling av Parkinson

Salamandrar har en förmåga att självläka. Om de blir av med en arm eller en svans så växer den ut igen. Det mest spektakulära är att de också kan läka sin hjärna efter svåra skador, genom att återbilda sina nervceller. Malin Parmar, professor vid Lunds universitet, vill förstå processen för att hitta nya behandlingar för bland annat Parkinsons och Huntingtons sjukdom.